Uitslag Toelatingsexamen

Posted on Posted in Geneeskunde, Toelatingsexamen

Op 12 juli is de uitslag van het toelatingsexamen bekend gemaakt op toelatingsexamen.vlaanderen. Er zijn van de 5505 kandidaten 1205 studenten geselecteerd voor de opleiding geneeskunde, en 291 voor de opleiding tandheelkunde.

Persbericht:
¨Op 2 en 3 juli vonden de toelatingsexamens voor de opleidingen geneeskunde en tandheelkunde plaats in Brussels Expo. Volgend academiejaar mogen 1205 studenten starten met de opleiding geneeskunde en 291 met de opleiding tandheelkunde. Beide examens waren van bijzonder hoge kwaliteit. Geen enkele vraag werd geneutraliseerd. Het is gelukt om de voorziene quota van artsen en tandartsen op adequate wijze in te vullen. Daarmee is een belangrijke doelstelling van het toelatingsexamen bereikt. De niet-gunstig gerangschikten hebben nu ruim de tijd om hun studiekeuze te heroverwegen. Nieuw dit jaar was dat iedereen die zich had ingeschreven voor het examen gratis gebruik kon maken van Usolv-it, een digitaal platform met de oefeningen van eerdere toelatingsproeven en ruim gedocumenteerde oplossingsmethodes. Met dit gratis aanbod wil de Vlaamse overheid ervoor zorgen dat iedereen zich kwalitatief kan voorbereiden op het toelatingsexamen. De examencommissie feliciteert alle gunstig gerangschikten en wenst hen een goede start van de opleiding geneeskunde of tandheelkunde toe.

5505 kandidaten namen deel aan het toelatingsexamen arts. 1491 deelnemers (27,1%) zijn geslaagd. Deelnemers zijn geslaagd als ze ten minste de helft van de punten behaald hebben voor het onderdeel Kennis en inzicht in de wetenschappen én als ze ten minste de helft van de punten behaald hebben voor het onderdeel Generieke competenties. De groep van 1205 gunstig gerangschikten bevat 1033 deelnemers die uitsluitend voor de opleiding geneeskunde gunstig gerangschikt zijn en 172 deelnemers die zowel voor geneeskunde als tandheelkunde gunstig gerangschikt zijn. Op basis van cijfers van vorig jaar schat de examencommissie dat 81% van de dubbel gunstig gerangschikten zich voor de opleiding geneeskunde zal inschrijven. Toepassing van deze verdeelsleutel op de dubbel gunstig gerangschikten resulteert dan in 1172 gunstig gerangschikten voor de opleiding geneeskunde. Dat ligt in de lijn van het voorziene quotum van 1153

bron: toelatingsexamenartstandarts.be

 

Als je gunstig gerangschikt bent, kan je het bewijs van gunstige rangschikking downloaden via het digitale platform. Dit document is het formele bewijsstuk dat je moet voorleggen bij je inschrijving aan de universiteit van je keuze.

Voor de geslaagden verwijzen wij alvast naar ons stappenplan, en voor degenen die het dit jaar helaas niet gehaald hebben naar de alternatieven

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *