Toelatingsexamen

Over het Toelatingsexamen

Klassiek waren er elk jaar twee mogelijkheden om het toelatingsexamen af te leggen. Vanaf 2018 is het toelatingsexamen echter op de schop gegaan en blijft er slechts één mogelijkheid over. Het laatste examenmoment heeft plaatsgevonden op dinsdag 3 juli 2018 voor de artsen en woensdag 4 juli 2018 voor de tandartsen. Het toelatingsexamen is veranderd in een vergelijkend examen. Dit betekende in dit geval dat de beste 1102 kandidaten geselecteerd werden voor de opleiding geneeskunde. Voor tandheelkunde werden de beste 135 deelnemers worden geselecteerd.

Inschrijven Toelatingsexamen

 Alle officiële informatie om je in te schrijven voor het toelatingsexamen kun je vinden op de website van Onderwijs en Vorming Vlaanderen. Hier is wat we nu weten over het toelatingsexamen in 2019:

Inschrijven:  Vanaf 1 maart 2019 tot 15 mei 2019

Prijs: 51 euro

Wanneer: – Voor de toekomstig artsen zal het examen plaatsvinden op: 2 juli 2019
                  – Voor de toekomstig tandartsen zal het examen plaatsvinden op: 3 juli 2019

Locatie: Brussels Expo, Belgiëplein 1, 1020 Brussel

Na het afleggen van het examen zal de uitslag van het examen ongeveer een week op zich laten wachten. Hoewel je beperkt bent tot één deelname per jaar, ben je dat niet voor het aantal keren dat je mee kunt doen. 

Voor Nederlanders zijn er een aantal eisen voor inschrijven toelatingsexamen waar je aan moet voldoen voordat je mag meedoen met het nieuwe toelatingsexamen. Zo moet je beschikken over een VWO diploma of een hbo-propedeuse. Elk VWO diploma en elke hbo-propedeuse volstaan. Met een propedeuse in communicatie mag je dus gewoon meedoen met het toelatingsexamen.

Inhoud Toelatingsexamen

De volledige informatie over het toelatingsexamen van 2018 kun je vinden in deze brochure. Ook staat hier de precieze inhoud van de onderwerpen die overhoord gaan worden. Je mag geen hulpmiddelen meenemen. Enkel een pen en kladpapier zullen voor je klaar liggen.

Het examen bestaat uit twee delen, een ochtenddeel en een middagdeel. Het ochtenddeel start met een identiteitscontrole vanaf 8u00. Om 9u30 gaat de zaal open, en start om 10u00 tot 13u00.  Het middagdeel start om 14u30 en zal tot 16u00 duren.

Je kan maximaal 240 punten halen, 120 voor KIW en 120 voor GC (generieke competenties). Er is nog steeds een giscorrectie (+3 voor een juist antwoord ; -1 voor een fout antwoord). Om te mogen starten aan de opleiding Geneeskunde moet je zowel geslaagd zijn voor het examen (minstens 60/120 voor KIW; minstens 60/120 voor GC) als gunstig gerangschikt zijn (evenveel punten hebben of meer dan de persoon op plaats 1102).  .

Het ochtenddeel: kennis en inzicht in de Wetenschappen
Het ochtenddeel bestaat uit de lesstof van de Vlaamse middelbare school. Dit is niet overeenkomstig met de examenstof op het VWO in Nederland!

 • Wiskunde
 • Fysica
 • Chemie
 • Biologie

Bij wiskunde zal je meer berekeningen moeten kunnen uitvoeren, en je zal hier GEEN grafische rekenmachine bij mogen gebruiken. De wiskunde is in Vlaanderen verder gevorderd dan in Nederland.

Fysica ligt ongeveer op hetzelfde niveau als bij de noorderburen. Je zal een formulekaart bij het examen mogen hebben. Deze zal je zeer vaak nodig hebben.

Het enige vak waar je als Nederlander voordeel bij hebt is chemie. Ook hier krijg je een informatietabel bij.

Biologie is ook nog best pittig. Hier zal je altijd een relatief groot aantal vragen krijgen over genetica en DNA dus bestudeer dit goed.

Het middagdeel: Generieke competetenties

 • CLEAR
 • VAARDIG Deel 1
 • VAARDIG Deel 2

Bij CLEAR krijg je een vijftiental casussen waar je jezelf moet inleven in patiënten, maar ook hoe je gedrag overkomt bij andere mensen in de zorg. Meestal zal dit gebeuren vanuit situaties waarmee je als adolescent in aanraking kan komen. Hier zul je het “gewenste” antwoord moeten geven, waar je het arts zijn zoveel mogelijk centraal laat staan. De afkorting staat voor Conflicthantering, Luistervaardigheid, Empathie, Aandacht, Reflectie en Respect. Het toetst je communicatieve competenties.

Op de officiële website worden de volgende aspecten benadrukt:
– Persoonlijke aandacht geven aan de ander en respectvol met elkaar omgaan.
– Je inleven in de situatie en in de belevingswereld van de ander.
– Constructief communiceren binnen een relatienetwerk, met aandacht voor loyaliteit en waardigheid van alle betrokkenen.
– Een constructieve houding aannemen in conflictsituaties en situaties met hevige emoties of uitzichtloosheid.
– De gevolgen van je eigen gedrag inschatten in een relationele situatie met kwetsbare personen.
– Een onderscheid maken tussen objectieve feiten, interpretaties ervan en subjectieve beleving.

VAARDIG bestaat uit twee delen. Het zijn een aantal stilleesteksten met figuren waarbij  de cognitieve capaciteit wordt getest. Het staat voor Verbinden, AnAlyseren, ReDeneren, InteGreren. Je krijgt vragen over een korte wetenschappelijke tekst met bijhorende figuren over een gezondheidsthema. Voor sommige vragen kan je het antwoord direct uit de analyse van de tekst of figuren afleiden, voor andere moet je gaan analyseren, redeneren en integreren zoals ze het op de website zelf mooi omschrijven.

Deel 1:
Je beantwoordt 15 vragen over de teksten en de bijhorende figuren. Je mag de teksten zo vaak als nodig herlezen. Je mag geen informatie noteren om tijdens het tweede deel te gebruiken.

Deel 2:
Je krijgt 10 nieuwe vragen, maar je kan de teksten niet meer raadplegen. Je beschikt wel nog over de figuren. Je beantwoordt de vragen op basis van de informatie die je onthouden hebt.

Tips Voorbereiding Toelatingsexamen

Om een kans te maken om te slagen voor het examen is een goede voorbereiding cruciaal. Op de examens slagen jaarlijks ongeveer 1200 deelnemers, wat tussen de 15 en 20% is van het totale aantal inschrijvingen. Dit is sinds 2018 teruggebracht naar 1102 deelnemers. Het slagingspercentage van de Nederlanders is vanzelfsprekend lager dan dat van de Belgen. Dit komt gedeeltelijk omdat de verworven kennis op de middelbare school in België een stuk hoger ligt. Hier enkele tips in je voorbereiding om je kansen zo hoog mogelijk te krijgen.

Om te beginnen moet je bereid zijn om genoeg tijd te steken in het examen. Hiervoor moet je niet denken aan dagen, maar echt aan weken! Ook zul je de tijd goed moeten besteden. Naast dat het altijd verstandig is om de stof door te lezen, is oefenen met oude examens voor veel mensen het meest efficiënt!

Online
Hieronder twee websites  die veel oude oefenexamens hebben, en ook een vragenforum hebben. De bovenste zal een kleine vergoeding vragen, terwijl de onderste geheel gratis is: 

Op dit moment wordt er een openbaar platform gecreëerd door de Vlaamse overheid met alle oude examens met oplossingen, met als doel om de studenten dezelfde kansen te bieden in hun voorbereiding. 

Voorbereidingsdagen
Als je er op tijd bij bent kun je je opgeven voor door universiteiten georganiseerde voorbereidingsdagen. Hier zullen begeleiders de stof met je doornemen, en nog handige tips geven voor het examen.

Deze laatste is een speciale voorbereidingscursus voor als je in Nederland eindexamen hebt gedaan. Deze cursus is ontwikkeld door docenten van de Universiteit Utrecht en behandelt de onderwerpen die op het Nederlandse VWO niet aan bod zijn geweest maar wel getoetst worden tijdens het toelatingsexamen. 

Tips Maken Toelatingsexamen

Als je aankomt bij het gebouw zul je gelijk al een grote massa zien staan die ook meedoet. Je zal een kwartier van tevoren worden binnengelaten. De deelnemers worden ingedeeld in blokken. Elk blok heeft een aantal begeleiders die je vragen kunnen beantwoorden en eventueel een fout antwoord kunnen wegtypexen. Zorg dat je je bloknummer binnen handbereik hebt. Nadat het ochtenddeel is afgerond mag iedereen het gebouw weer verlaten voor de middagpauze. Een kwartier voor tijd zullen de mensen weer naar binnen mogen. Tijdens het examen zullen er ook nog uitgebreide instructies op schermen worden geprojecteerd en op het examen staan.

Algemene tips voor het toelatingsexamen:

 • Bereid je goed voor! Meer informatie om je voor te bereiden kun je hier  vinden
 • Woon je ver uit de buurt? Boek een hotel of overnacht bij iemand die dichterbij woont. Zorg ervoor dat je de locatie makkelijk kunt bereiken.
 • Probeer uitgerust op het examen te verschijnen, en zorg dat je goed ontbeten hebt. Neem ook wat mee voor tussen de middag.
 • Zorg ervoor dat je op tijd aanwezig bent. Dan kun je ook nog even naar het toilet als dat nodig is.
 • Lees de vraag en de antwoorden rustig door. Als jet het antwoord zeker weet vul je het in. Gokken is enkel aan te raden als je twijfelt tussen slechts twee antwoordmogelijkheden.
 • Gebruik je formularium om te controleren, en je geheugen op te frissen. Je krijgt dit niet voor niets!
 • Heb je een antwoord verkeerd ingevuld? Steek je vinger omhoog en ga verder met het examen. Na korte tijd zal een begeleider bij je komen om het foute antwoord te wissen.
 • Hoe hard je ook geleerd hebt en hoe slim je ook bent, er gaan altijd vragen zijn waar je geen antwoord op hebt. Denk er niet te lang over na, en bewaar de moeilijke vragen tot je de rest hebt ingevuld.
 • In de middagpauze zullen een een hoop mensen de vragen van de ochtend gaan bespreken. Dit heeft geen enkele zin, en kan je alleen maar onzeker maken. Het examen heeft nou eenmaal een hoge moeilijkheidsgraad. Iedereen maakt veel fouten. 
 • Zorg dat je een goede, voedzame lunch mee hebt! Je mag het gebouw tijdens de middagpauze niet verlaten, en ter plekke kun je geen eten kopen.
 • Voor de stilleestekst; lees eerst de vragen en daarna de tekst. Zo weet je waarnaar je op zoek moet. 
 • Zorg voor een backup als je niet door het geneeskunde examen komt. Dit kan een geneeskundestudie zijn in een ander land (bijvoorbeeld Nederland), of bijvoorbeeld een alternatieve studie als biomedische wetenschappen.

Voor een eventuele sfeerimpressie over het toelatingsexamen kun je ook deze oude column eens lezen!